Polityka prywatności

 Polityka prywatności i polityka cookies

1. Serwis www.boleline.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu boleline.pl – Bole Line Sp. z o.o.  z siedzibą: ul. Czerniakowska 71/508, 00-715 Warszawa.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych - w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać    urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

5. W ramach Serwisu stosowane są pliki cookies "sesyjne" (session cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  •  "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  •  pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  •  "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarek internetowych).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Bole Line Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, siedziba: 00-715 Warszawa, ul. Czerniakowska 71/508, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000686068, REGON: 367777550, NIP: 521-378-76-82 (dalej: Bole Line) informuje, że na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182) jest administratorem Pana/Pani danych osobowych przekazanych za pośrednictwem Serwisu boleline.pl, poprzez wypełnienie i przesłanie formularzy kontaktowych.

10. Dane te będą przetwarzane przez Bole Line w  celu nawiązania kontaktu, odpowiedzi na zadane przez Pana/Panią pytanie, przygotowanie dla Pana/Pani ofety handlowej. Dane przetwarzane będą w zakresie adekwatnym i niezbędnym do realizacji ww. celów.

11. Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

12. Bole Line zapewnia użytkownikom możliwość zmiany, poprawienia lub usunięcia danych osobowych poprzez wysłanie listu poleconego na adres: Bole Line Sp. z o.o., ul. Czerniakowska 71/508, 00-715 Warszawa.

13. Podanie danych jest dobrowolne.

14. Bole Line nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości w przekazanych przez użytkownika danych i informacjach. Nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem korzystania z tych informacji. Ryzyko z tytułu użytkowania Serwisu ponosi wyłącznie jego użytkownik.

15. Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane przez Bole Line wyłącznie podmiotom współpracującym z Bole Line w celu realizacji przesłanych zapytań, dokonania pomiarów, przedstawienia oferty produktów, których dotyczyło przesłane do Bole Line Sp. z o.o. zapytanie.

16. Bole Line zobowiązuje się do zachowania poufności przekazanych przez Pana/Panią danych.

17. Informujemy, iż na podstawie art.10 ust. 2 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) udostępnienie adresu e-mail oznacza zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem  środków komunikacji elektronicznej od Bole Line Sp. z o.o.  informacji handlowych   w   rozumieniu   art.   2   pkt   2   wymienionej   wyżej   ustawy.

18. Informacje zawarte w Serwisie boleline.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 poz. 121.

19. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w niniejszej „Polityce prywatności i polityce cookies”. Zmiany dokonywane są poprzez zamieszczenie nowej treści dokumentu na stronie Serwisu boleline.pl. Zmiany obowiązują od momentu ich opublikowania.